Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Beckove

Beckov je obcou, kde spolu žijú ľudia rôznych kresťanských vierovyznaní, predovšetkým evanjelicia a katolíci. Preto sme sa rozhodli, že okrem letného ekumenického stretnutia na Beckovskom hrade(5.júla) pripravíme dve modlitbové a priateľské stretnutia počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa každoročne koná 18-25.januára. Prvé sa uskutoční vo franiškánskom kostole a to záverečné u bratov evanjelikov v ich chráme.

Srdečne pozývame !