Tímy MZU

Tím Dedičia

Tím Dedičia

Tím šiestich ľudí, ktorí túžia žiť identitu Dedičov Kráľa kráľov, Boží synovia a dcéry, čo sa snažia túto identitu šíriť aj ďalej. Veríme, že život v plnosti s Otcom obnáša viac ako len službu a poníženosť.
na fotke nás je viac, lebo sú tu aj naše “Martušky”

“Sme jeho deti, ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia.” (Rim 8,17)

Viac o Kurze Dedičia tu:

Tím Detská služba

Tím Detská služba

Dieťa, rovnako ako dospelý, má právo spoznať Krista ako niekoho skutočného. Veríme, že je dôležité, aby miesto, kde sa Boh dotýka rodičov, bolo miestom Božieho dotyku aj pre dieťa. Je našou túžbou aby sa  MZU – Škola Božieho kráľovstva takýmto miestom stala. Našou prioritou je deťom slúžiť spôsobom pre nich pochopiteľným, spôsobom z ktorého vycítia prijatie, lásku a radosť zo spásy. Spôsobom hodným kráľovských princov a princezien. Preto je i miestnosť, v ktorej čas s deťmi trávime nazvaná “Božie kráľovstvo”.

Náš tím tvoria 4 stabilní služobníci, no vždy sa pridá pár dobrovoľníkov a je nás toľko, koľko treba.

Chválový tím

Chválový tím

Chvála Bohu je životným štýlom nás všetkých. Sme rozliční, či už vo veku alebo v názoroch, ale jedno nás spája – chceme vzdávať vďaku Bohu a svojou chválou vovádzať iných do modlitby. Učíme sa otvoriť sa Bohu a jeho vedeniu, postaviť sa v autorite na Jeho slová. Je to cesta, po ktorej sme sa rozhodli kráčať a nechávame sa formovať naším Otcom v slobode prejavu, otvorenosti a v rozdávaní sa.

Tím Marta

Tím Marta

“Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.” (Jn 12,1-3)

My, ľudia z tímu Marta, sme sa rozhodli svojou praktickou službou pomoci prispieť k šíreniu Božieho kráľovstva v CNE v Beckove.

Chceme svojou prácou pri obsluhovaní, sprevádzaní, varení, umývaní a upratovaní prinášať medzi vás pokoj, radosť, úsmev a lásku – dary, ktoré nám Pán zadarmo dal a my ich s radosťou môžeme priniesť vám.

“Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma”… (Mt 25,35)

Tím modlitebníkov

Tím modlitebníkov

Bratia a sestry, ktorým je blízke prihováranie sa za ľudí a za rôzne potreby okolo nás a prednášanie ich Nebeskému Otcovi. V CNE slúžia príhovornými modlitbami počas akcií a kurzov, ako sú Modlitby za uzdravenie, Kurz Dedičia, Sieversov seminár…Okrem toho tím sa modlí za ľudí, ktorí nás kontaktujú mailom, alebo prichádzajú osobne na individuálne stretnutia.

“Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!” (Ef 6,18)

Tím MZU

Skupina zabezpečujúca organizačnú prípravu a samotný priebeh modlitieb za uzdravenie, ktoré sa konajú na pravidelnej báze asi 10 krát do roka. Spolupodieľajú sa na nej ľudia z tímov detskej služby, chválového tímu, tímu Marta, modlitebníckeho tímu ako i ďalší dobrovoľníci a priatelia CNE. Na MZU sú tiež prizývaní rôzni hostia, či už kazatelia, rečníci, spovedníci, chválové kapely.

Viac o MZU si mốžete prečítať tu.