Tibor a Janka

Chceme sa podeliť s vami o to, čo v našom živote urobil BOH: Sme manželia a obaja sme trpeli pocitom menejcennosti a samoty. V Beckove nám Boh dal osobne pocítiť že sme jeho milované deti, uzdravuje naše boľačky, chodíme sa spolu prechádzať a zhovárať. Naše manželské puto je omnoho silnejšie a láska medzi nami je hlbšia ako pred 21 rokmi. Boh je dobrý.