Anna

CNE Beckov je pre mňa miestom a časom, kde sa nebo dotýka zeme, miestom a časom veľkých Božích milostí, ktoré sa ťažko opisujú ľudskými slovami, miestom a časom dokorán otvoreného Božieho náručia a výzvy “načerpajte z mojich milostí”. CNE je pre mňa autentickým svedectvom, aký nádherný je Pán.
“SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ NÁDHERNÝ JE PÁN:”