Pozvanie k účasti na synode – synodálne štvrtky v CNE Beckov

„Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať“… áno, nejak tak by sme mohli slovami pápeža Františka vysvetliť o čo vlastne ide práve vyhlasenej synode, ku ktorej sme pozvaní aj my „obyčajní“ veriaci.  Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

Tri roky trvajúci synodálny proces je rozčlenený do troch fáz a pozostáva z konzultácií, modlitbieb a rozlišovania. Synoda sa začala  9. a 10. októbra 2021 a zakončí sa zasadnutím biskupov v októbri 2023.

Ide teda o proces, ktorý neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko sa má uskutočniť na základe otvorenosti aj pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

Pozývame vás k účasti na tejto diskusii a modlitbe za Cirkev, v rámci prvej úrovne synody v našej Trnavskej arcidiecéze, ku ktorej sme sa prihlásili vytvorením lokálnej synodálnej skupiny pri CNE v Beckove. Máme pred sebou dve mesiace (do apríla 2022) pre spoločné hľadanie a vyjadrenie názorov na smerovanie Cirkvi.  Pozývame starších i mladých na spoločné stretnutia naživo, alebo online formou (podľa situácie), vždy vo štvrtok večer. Budú mať podobu modlitby prítomných veriacich (adorácia od 17:00, sv.omše s príhovorom na jednotlivé témy synody) a diskusiou synodálnej skupiny po omši. Začíname 3.februára po sv.omši.

Základný dokument na samoštúdium ako príprava na diskusiu