Porciunkula 2023 v Beckove

Pokoj a dobro, priatelia!

Prežite prvé augustové dni vo františkánskom spoločenstve pri slávení sviatku Kráľovnej anjelov z Porciunkuly

a pri vytváraní bratstva s ďalšími dobrými ľuďmi z Beckova a okolia…

Porciunkula v Beckove je pre vás „cezpoľných“ s možnosťou pobytu (1.-3.8).

Prihlasovanie cez tent formulár:https://forms.gle/RxK1bmyDRpLbuRHZ7

Cena: 50eur

Prihlasovanie do 29. júla 2023

brat Jozef Čirák 0915/070532

Tešíme sa na spoločenstvo s vami 🙂

 

Prihlasovanie: https://forms.gle/RxK1bmyDRpLbuRHZ7