Aktuálne oznamy

CNE to je aj františkánsky kostol sv.Jozefa. Informácie o liturgických sláveniach sv.omší, o možnosti sviatosti zmierenia (vždy na požiadanie a v prvopiatkovom týždni – aj polhodinu pred večernými sv.omšami) a ďalšie udalosti nájdete vždy v aktuálnych oznamoch.

Oznamy 6.-12.3.2023 nájdete na tomto linku:LINK