o.z. JP2

Začiatkom roku 2012 o. Leopold Jaroslav Jablonský predstavil spoločenstvu laikov Lachaj Roi víziu Centra v Beckove, kde Rehoľa menších bratov františkánov získala naspäť budovu kláštora aj s kostolom.

Následne vznikla potreba zastrešiť Centrum istou právnou formou. V auguste 2012 sme založili občianske združenie JP2, ktoré túto funkciu plní. Naše stanovy nájdete tu a výročnú správu o našom fungovaní tu

Zakladajúcimi členmi o. z. JP2 boli – 4 nadšenci s víziou dať priestor ľuďom na ďalšie neformálne vzdelávanie, budovanie spoločenstiev a v konečnom dôsledku premenu spoločnosti na Slovensku. 

Občianske združenie malo 2 orgány – ZhromaždenieRadu. Avšak po Valnom zhromaždení 1.9.2014 vznikla potreba mať ďalší orgán – štatutárov, ktorí sa volia spomedzi členov Rady na obdobie 2 rokov. Členmi Rady po Valnom zhromaždení 23. 01. 2017 aktuálne sú: František Mašlonka, Adriána Bučková, Tomáš Kalivoda a Monika Javorová – poslední dvaja sú aj štatutármi o. z. JP2.