br. Anton Milan Kračunovský OFM

(kňaz)

kňazská služba v CNE, technické zabezpečenie CNE