br. Anton Milan Kračunovský OFM

(kňaz)

administrátor farnosti Beckov, kňazská služba v CNE, šéf františkánskeho misijného tímu