br. Anton Milan Kračunovský OFM

(kňaz)

kňazská služba v CNE, šéf františkánskeho misijného tímu