br. Jaroslav Nitkulinec OFM

diakon, kostolník, technické zabezpečenie CNE

br. Anton Milan Kračunovský OFM

kňazská služba v CNE, technické zabezpečenie CNE

br. Jozef Čirák OFM

kňaz, správca CNE, predstavený komunity