br. Pavol Mandryk OFM

technické zabezpečenie CNE

br. Anton Milan Kračunovský OFM

kňazská služba v CNE, šéf františkánskeho misijného tímu

br. Jozef Čirák OFM

správca CNE, predstavený komunity