Občianske združenie JP2

Občianske združenie Jána Pavla II. vzniklo v roku 2012 ako právny subjekt, ktorého cieľom bolo zastrešiť službu angažovaných laikov z Hlohovca a okolia, združených v spoločenstve Lachaj roi v spolupráci s františkánmi, konkrétne s bratom Jaroslavom Leopoldom Jablonským OFM.

Historický kláštor františkánov zo 17.storočia, bol po zrušení mužských rehoľných spoločenstiev v období socializmu využívaný ako Charitný dom pre kňazov, o ktorých sa starali sestry vincentky.

Tento charitný domov fungoval v Beckove do marca 2013, kedy bol vrátený Reholi menších bratov františkánov.

Krátko potom o.z. JP II. prejavilo záujem o prenájom tejto nehnuteľnosti s cieľom vybudovať tu Centrum novej evanjelizácie, ktoré by sa stalo spoločným projektom laikov zo spoločenstva Lachaj roi a Rehole menších bratov františkánov. Chcelo tak odpovedať na potrebu novej evanjelizácie, ktorá bola témou biskupskej synody na jeseň 2012.

1.4.2013 bol tento prenájom uskutočnený a tak sa začala nová etapa histórie tohto miesta. Spoločenstvo Lachaj roj v spolupráci s bratmi františkánmi a ďalšími kňazmi postupne napĺňali toto miesto novým životom vo forme evanjelizačných podujatí ako Modlitby za uzdravenie (MZU začali v Hlohovci v roku 2008), či rôzne kurzy (Dedičia, Armáda kráľa – škola pre mužov, Vykroč z otroctva, Biblia a peniaze, Manželstvo v záruke). Okrem týchto podujatí sa priestory CNE poskytovali iným spoločenstvám na rôzne duchovné obnovy, tábory, teambuildingy.

Okrem evanjelizačnej služby bola cieľom o.z. JP II. aj starostlivosť o tento kláštor. Pravidelné brigády, ale aj investície do opráv, či rekonštrukcie niektorých častí budovy sa stali nevyhnutnou súčasťou bežného života CNE.

V novembri 2019 CNE prešlo opäť do plnej správy rehole františkánov, no o.z JP II. a členovia, ktorých združuje naďalej ostávajú jeho súčasťou a chcú byť nápomocní v jeho evanjelizačnej činnosti i starostlivosti o túto druhú Beckovskú dominantu.