Občianske združenie JP2

Občianske združenie Jána Pavla II. vzniklo v roku 2012 ako právny subjekt, ktorého cieľom bolo pôvodne zastrešiť službu angažovaných laikov z Hlohovca a okolia, združených v spoločenstve Lachaj roi v spolupráci s františkánmi, konkrétne s bratom Jaroslavom Leopoldom Jablonským OFM.

Okrem evanjelizačnej služby bola cieľom o.z. JP II. aj starostlivosť o františkánsky kláštor v Beckove, ktorý sa postupne predefinoval na Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II.

V súčasnosti toto občianske združenie reprezentuje laických spolupracovníkov pri Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. v Beckove (CNE). Jeho členmi sú angažovaní kresťania z Beckova, Hlohovca, Nového mesta nad Váhom a okolia.  OZ JP2 slúži zároveň ako podporná organizácia napomáhajúca získavania prostriedkov pre fungovanie (opravy) a evanjelizačnú činnosť  CNE.