O MZU

MZU – Škola Božieho kráľovstva sú modlitebné stretnutia, ktorých cieľom je budovanie a posilnenie našej viery, duchovná obnova, naša formácia a tiež čas, kedy Pánovi prednášame naše chvály, vďaky, prosby, prosíme ho o uzdravenie a oslobodenie, ducha, duše, tela, vzťahov, rodín…
Je to čas milosti, kedy sa nebo dotýka zeme…

Stretnutia sa konávajú 10 x do roka, termíny sú uverejnené tu (link na kalendár)

Stabilné prvky programu sú:

  • modlitba chvály
  • sv. omša
  • eucharistická adorácia
  • sviatosť zmierenia

Meniteľné časti programu:

  • modlitby príhovoru
  • individuálne požehnanie kňazmi
  • individuálne požehnanie so Sviatosťou oltárnou
  • katechéza
  • svedectvá účastníkov

Počas programu je zabezpečené malé občerstvenie a služba k deťom.