MZU – Modlitby príhovoru

Jednou z našich služieb, do ktorej sme pocítili pozvanie od Pána sú modlitby príhovoru za ľudí túžiacich po uzdravení ducha, duše i tela. S pomocou Ducha svätého im chceme prinášať Božie kráľovstvo a viesť ich k jedinému „Uzdravovateľovi“, ktorým je pán Ježiš Kristus. Našou túžbou je:

…hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha…

(Iz 61,1-3)

Tu nám môžete zanechať svoj modlitebný úmysel:

V spoločenstve sa budeme zaň modliť. V istých prípadoch je možnosť dohodnúť si i individuálne stretnutia

Tu môžete nájsť vzorové modlitby za uzdravenie a oslobodenie: