Zdravý a bohatý…

Svedectvá

Mária – viera je dar

Marta – svedectvo o obratení