MZU – svedectvá

Choď domov, k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zľutoval.

(Mk 5,19)

Radosť v synovstve

Svedectvá

Marek

Eva

Tomáš

celý článok »

Radosť v manželstve

Svedectvá

Chrobáčik

Eva

Braňo

celý článok »

Znovuzrodenie radosti

Svedectvá

Milka

Martin

Milan

Eva

celý článok »

Otec podľa Božieho srdca

Svedectvá

Lucia

Luboš

Viera

Mária

Tibor

celý článok »

Otec, ktorý plní sľuby

Svedectvá

Dominika

Eva

Marek

Tom

celý článok »

Otec a odpustenie

Svedectvá

Štefan – Nájdenie stratenej brašny

Eva – Dar viery

Jozef – Oslobodenie spolužiaka zo satanizmu

Nora – Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili

celý článok »

Otec ako priateľ

Svedectvá

Oľga – O uzdravení zo strachu zo šoférovania

Anna – O uzdravení

Daniel – Obraz počas adorácie

Mária – Daj a bude ti dané

Eva – Uzdravenie syna počas modlitby

Braňo – O zázračnom uzdravení oka

celý článok »

Otec a úcta

Svedectvá

Michal – O vzniku spoločenstva vo väznici

Mirka – V mene Pána zástupov môžeme urobiť čokoľvek

Braňo – Boh obnovuje úctu v rodinách

celý článok »

Otec, ktorý hovorí pravdu

Svedectvá

Mirka – odpustenie je štít, ktorý nás chráni

Štefan – zdieľanie z misií v Pakistane

Michal – všetko, o čo prosíte v modlitbe ste už dostali

Jakub – o zázračnom uzdravení organizmu po modlitbe

Braňo – svedectvá z konferencie o uzdravení vo Viedni

celý článok »

Život v plnosti

Svedectvá

Marta – Svedectvo o uzdravení z rakoviny

Eva – Boh dokáže všetko obrátiť na dobré

celý článok »

strana 2 z 512345