MZU – svedectvá

Choď domov, k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zľutoval.

(Mk 5,19)

Radosť v službe

Svedectvá

Anna

Lucia

Mária

Dušan

celý článok »

Radosť ako ovocie ducha

Svedectvá

Ján

Luboš

Vlasťo

Štefan

Ingrid

Mária

Juraj

Tomáš

celý článok »

Radosť v utrpení

Svedectvá

Daniel

Lucia

Tomáš

Jozefína

Tomáš

Juraj

Ján

celý článok »

Radosť v synovstve

Svedectvá

Marek

Eva

Tomáš

celý článok »

Radosť v manželstve

Svedectvá

Chrobáčik

Eva

Braňo

celý článok »

Znovuzrodenie radosti

Svedectvá

Milka

Martin

Milan

Eva

celý článok »

Otec podľa Božieho srdca

Svedectvá

Lucia

Luboš

Viera

Mária

Tibor

celý článok »

Otec, ktorý plní sľuby

Svedectvá

Dominika

Eva

Marek

Tom

celý článok »

Otec a odpustenie

Svedectvá

Štefan – Nájdenie stratenej brašny

Eva – Dar viery

Jozef – Oslobodenie spolužiaka zo satanizmu

Nora – Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili

celý článok »

Otec ako priateľ

Svedectvá

Oľga – O uzdravení zo strachu zo šoférovania

Anna – O uzdravení

Daniel – Obraz počas adorácie

Mária – Daj a bude ti dané

Eva – Uzdravenie syna počas modlitby

Braňo – O zázračnom uzdravení oka

celý článok »