MZU – svedectvá

Choď domov, k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zľutoval.

(Mk 5,19)

…meno… (druhé prikázanie)

Svedectvá

Peter

Lucia

mail

Tomáš

Marek

celý článok »

…Boh… (prvé prikázanie)

Slovo – Félix OFM

Svedectvá

Silvia

Eva

Zuzana

Tomáš

celý článok »

Radosť v slobode

Svedectvá

Vlasťo

Luboš

Eva

Tomáš

celý článok »

Radosť v službe

Svedectvá

Anna

Lucia

Mária

Dušan

celý článok »

Radosť ako ovocie ducha

Svedectvá

Ján

Luboš

Vlasťo

Štefan

Ingrid

Mária

Juraj

Tomáš

celý článok »

Radosť v utrpení

Svedectvá

Daniel

Lucia

Tomáš

Jozefína

Tomáš

Juraj

Ján

celý článok »

Radosť v synovstve

Svedectvá

Marek

Eva

Tomáš

celý článok »

Radosť v manželstve

Svedectvá

Chrobáčik

Eva

Braňo

celý článok »

Znovuzrodenie radosti

Svedectvá

Milka

Martin

Milan

Eva

celý článok »