…meno… (druhé prikázanie)

MZU - Druhé prikázanie

Svedectvá

Peter

Lucia

mail

Tomáš

Marek