Božia otcovská láska

Svedectvá

Silvia – O otcovstve

Evka – O uzdravení pľúc na príhovor sestry Zdenky

Mária (list) – O uzdravení z depresie

Katka – Osobné svedectvo o obrátení