Modlitby za uzdravenie (MZU)

DO ODVOLANIA JE PODUJATIE PRERUŠENÉ

Modlitbové stretnutie s pravidelnou programovou štruktúrou:

14:30 Chvály

15:00 Sv.omša

16:00 Adorácia

17:00 Prestávka

17:30 Večer zvelebenia

18:30 Záver