Miesto prijatia

CNE ponúka aj možnosť stráviť niekoľko dní, alebo aj dlhšie obdobie vo svojich skromných priestoroch pre tých, ktorí hľadajú odpovede pre svoj život, alebo sa potrebujú stíšiť.

Podmienkou prijatia je odporúčanie od kňaza z vašej farnosti, alebo kňaza či rehoľníka, ktorý vás dlhšie pozná (s uvedením telefónneho kontaktu na odporúčajúceho kňaza).

Návštevník sa môže zúčastňovať spoločných modlitieb bratov, liturgií a taktiež sa môže zapojiť do prác, či služieb, ktoré sú súčasťou diania v CNE.

Príspevok na pobyt je vecou vzájomnej dohody, ako i zaangažovania sa návštevníka v CNE.