Večery s Teológiou tela

Chceš sa dozvedieť:

Načo nám Boh daroval telo? Má moje telo nejaký zmysel?

Prečo som bol stvorený ako muž, ako žena?

Čo moje telo hovorí o Bohu?

Prečo počkať so sexom až do manželstva?

Prečo je manželstvo nerozlučiteľné?

Budeme manželmi aj po smrti?

Sú panenstvo a celibát neprirodzenými?

Čo je podstatou zasväteného života?

Čo je zlé na pornografii?

Čo je zmyslom a cieľom môjho života?

Ako môžem svojím telom oslavovať Boha?

Aká je cesta ku «krásnej láske», po ktorej moje srdce v hĺbke túži?        

Ak máš v sebe niektoré z týchto otázok, neváhaj a prihlás sa na stretnutia, ktoré budú prebiehať každý druhý štvrtok vo večerných hodinách od januára do júna 2019. Prvé stretnutie bude 17.1.2019 v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove.

Stretnutia sú založené na katechézach Jána Pavla II. s názvom teológia tela, ktoré približujú ľudskú lásku podľa Božieho plánu.

Pre koho je kurz určený?

 • pre dospelých od 24 rokov
 • slobodným, zasnúbeným, manželským párom, tým, ktorí spolu chodia, zasväteným osobám

Čo môžem očakávať?

 • prácu so Svätým Písmom a nový pohľad na jeho známe úryvky
 • pochopenie Božieho plánu s manželstvom a sexualitou
 • porozumenie významu panenstva pre nebeské kráľovstvo
 • zoznámenie sa zrozumiteľným jazykom s učením Cirkvi
 • pokrok v osobnom vzťahu s Bohom
 • čas strávený pred Pánom v adorácií
 • príjemné spoločenstvo

Aké sú témy stretnutí?

 • Počiatok (Aké to bolo medzi Adamom a Evou na počiatku. Na čo máme telo.)
 • Vykúpenie srdca (Čo spôsobil prvotný hriech a čo nám vydobyl Kristus.)
 • Vzkriesenia tela (Ako to bude vyzerať v nebi.)
 • Kresťanské panenstvo (Aký je význam celoživotnej zdržanlivosti.)
 • Sviatostná povaha manželstva (Podriadenosť manželov. Kristus a Cirkev. Sviatosť, z ktorej môžu manželia čerpať.)
 • Láska a plodnosť (Povolanie stať sa rodičmi. Prečo Cirkev zakazuje antikoncepciu.)

Ako budú stretnutia prebiehať?

Počas každého stretnutia budeme mať čas modlitby, prednášku, rozjímanie nad Božím slovom, diskusiu.

Stretnutia organizujeme v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním obsahovo rovnakého podujatia víkendovou formou.

Ak chceš vedieť už teraz, o čom je teológia tela, klikni na www.teologiatela.sk.

Prihlasovanie

Prosíme, aby ste sa prihlásili prostredníctvom formulára. Ďakujeme.

Prosíme, aby ste sa prihlásili prostredníctvom formulára. Ďakujeme.

Ak ešte váhaš, tu je niekoľko názorov absolventov na kurz:

 • Teológia tela mi pomohla poznať Boží plán s ľudským telom a ľudskou láskou cez darovanie sa druhým. Na nelásku odpovedať láskou, na urážku odpustením.
 • Teológiu tela pokladám za  takmer až životne dôležitú nadstavbu duchovného života každého kresťana. Je podaná veľmi príjemnou formou. Mali sme možnosť duchovne rásť. Je to silná, nádejná a zmysluplná odpoveď na všetko to náročné v našej spoločnosti…
 • Kurz je skvelý. Formuje človeka k zdravému vzťahu k svojmu telu a k zrelosti do budúceho manželstva. Malo by to byť povinné vzdelanie.

Stretnutia bude viesť koordinátorka CNE, Miroslava Zajáčková, ktorá je zároveň zamestnancom Misijnej školy Karola Wojtylu. Jej skúsenosť s teológiu tela: Teológia tela mi pomáha vnímať skutočnú hodnotu ľudskej osoby, ukazuje mi, aké dôležité je mať čisté srdce a neprestáva mi zjavovať nádherný Boží plán s človekom a ľudskou láskou.