Kurzy v CNE

Po uspešných evanjelizačných kurzoch (ako napr.Dedičia, Požehnanie v rodine, Manželstvo – misia možná, Biblia a peniaze), ktoré pripravavovalo spoločenstvo Lachaj roi spolu s bratmi, sme v týchto epidémiových časoch stačili pripraviť iba pravidelné štvrťročné kurzy pre súbencov s názvom Umenie menom manželstvo.

 

Kurz Umenie menom manželstvo je založený na svedectvách a odovzdávaní skúseností lektorských manželských párov, kňaza a ďalších spolupracujúcich. Je to kurz pre maximálne osem párov, formou pobytového víkendu. Na konci kurzu snúbencom vystavíme certifikát slúžiaci ako potvrdenie pre farské úrady.