Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II.

 

 

Kontaktné informácie

Beckov 6, 916 38 Beckov

0915 070 532

cne.beckov@frantiskani.sk

https://cne-beckov.sk