Kontakt

Vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovného rozhovoru, modlitby príhovoru.

Egit Branislav Golha OFM
Felix Mária Zdenko Žiška OFM
duchovný správca CNE a rektor kostola sv. Jozefa
Egit Branislav Golha OFM
Egid Branislav Golha OFM
správca farnosti Beckov, predstavený bratskej komunity
mail: aegidius4@gmail.com
tel: +421 915 116 406

CNE Beckov
Beckov 6, 916 38 Beckov
mail: zdruzenie.jp2@gmail.com

v správe o. z. JP2
Beckov 6
916 38 Beckov
IČO: 42 291 496
DIČ: 2024072325

Ak nás chcete finančne podporiť, môžte na účet: SK3811000000002922890926