Jesenná predmanželská príprava v CNE 28.-30.10.2022

Milí snúbenci, pozývame vás absolvovať kurz pre snúbencov, alebo inak povedané predmanželskú prípravu pred vašou svadbou u nás v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove (CNE).
Kurz je zostavený podľa odporúčaní Rady pre rodinu pri KBS. Počas víkendu budú odprednášané a prediskutované témy v týchto okruhoch:
1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy3. Manželská láska4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov5. Kresťanská viera

6. Kresťanská mravnosť  a kresťanský štýl v rodine

7. Zodpovedné rodičovstvo

8. Rodičovstvo a výchova detí

9. Sviatosti, sviatosť manželstva

Lektormi tohto kurzu sú Lucia Kubišová ako kresťanský kouč a manželské páry: Beáta a Ján Horniakoví, Beáta a František Mašlonkoví, Katarína a Richard Čiernikoví.  Externým prednášajúcim je aj gynekológ MUDr. Marek Dráb, PhD.

P. Jozef Čirák OFM, kňaz a správca CNE Beckov zabezpečuje kňazskú službu a je taktiež lektorom niektorých tém.

Špecifikom našej prípravy je že ide o „pobytový kurz“ vo forme víkendového pobytu, kde sa jednotlivé témy odprezentujú formou svedectva skúsených manželských párov i ďalších lektorov, s možnosťou diskusie i pripravených aktivít. Náš spoločný čas je aj časom spoznávania sa, modlitby i neformálnych večerných posedení.Tešíme sa na vás!

Cena: 120€ za pár ( plná penzia, ubytovanie, prednášky)

Adresa: CNE Františkánsky kláštor Beckov 6, 916 38

Prihlasovanie na jesenný kurz je do 1.10.2022, ale veľmi pomôže ak sa prihlásite čím skôr. Minimálny počet párov – 4.

Prihlasovanie cez tento formulár: https://forms.gle/UEYbyYAFfDfkN58G7

Ďalšie info cez mail, alebo telefonicky:  cne.beckov@frantiskani.sk // 0915 070 532