Ikonopisecký kurz spojený s duchovnou obnovou

Registrácia na ikonopisecky kurz
v CNE Beckov, v termíne 18.-23.9.2022 bola spustená :

cena: 350 €

v cene je ikonopisecký kurz, duchovne vedenie, ubytovanie + strava, materiál (drevenná doska s kriedovým povrchom, platkové zlato 23 ¾ karátové, práškové pigmenty, štetce, paleta a iné.)
!!! počet ľudí je obmedzený !!!

REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNÁ AŽ PO ZAPLATENÍ ZÁLOHY VO VÝŠKE  (150€)
(záloha nie je vrátna z dôvodu, že za ňu bude zakúpený materiál na kurz)

číslo účtu je: SK51 8360 5207 0042 0635 3037
(číslo účtu Vám príde aj do potvrdzujúceho emailu.)

o ikonopiscovi:
Mladý ikonopisec, ktorý píše ikony už viac ako 14 rokov. Tajomstvo ikon ako aj techniku objavil počas pobytu v komunite CENACOLO v Chorvátsku. Jeho ikony sa nachádzajú vo viacerých kaplnkách po celom svete, ako aj v rôznych súkromných zbierkach. V roku 2022 bol vysvätený za kňaza pre Trnavskú arcidiecézu a momentálne pôsobí ako kaplán v Novom Meste nad Váhom.

Časť jeho tvorby za posledné roky si môžete pozrieť ja na FB stránke: Ručne písané IKONY
https://www.facebook.com/Ručne-p%C3%ADsané-IKONY-238451109696087/?ref=page_internalorientačný program:
18. 9. 2022 (od 17:00)
– príchod a ubytovanie, možnosť sv. omše o 18:00
– večera, úvod do kurzu, Eucharistická adorácia
19. až 22. 9. 2022
– ranná modlitba / raňajky / katechéza / kurz ikon / obed / voľný čas/ katechéza / kurz ikon/ sv. omša/ večera/ história a technika ikon/ Eucharistická adorácia
Kurz končí 23. 9. 2022 záverečnou sv. omšou, na ktorej budu ikony požehnané.Pre bližšie informácie alebo upresnenie niektorých detailov volajte na tel. číslo:
0948549511