Život v plnosti

Svedectvá

Marta – Svedectvo o uzdravení z rakoviny

Eva – Boh dokáže všetko obrátiť na dobré