MZU - ...úcta...

…úcta… (štvrté prikázanie)

Svedectvá

Eliška

Félix – Mária Magdaléna