…spravodlivosť… (desiate prikázanie)

Svedectvá

Róbert

Jana

Tomáš