…sexualita… (šieste prikázanie)

…sexualita… (šieste prikázanie)

Svedectvá

Rastislav s manželkou

Marta