MZU - Radosť napriek útlaku

Radosť napriek útlaku

Slovo 1

Odpustenie odprosovanie zriekanie

Slovo 2