Príď kráľovstvo tvoje

Svedectvá

Svedectvo o Božej moci

Svedectvo o uzdravení z uzavretosti a samotárstva

Svedectvo o uzdravení z astmy