…sexualita… (ôsme prikázanie)

…pravda… (ôsme prikázanie)

Svedectvá

Katka

Božka

Eva

Mária