História MZU

Modlitby za uzdravenie sa konávajú od februára roku 2008, kedy sa v kostolíku Ducha Svätého v Hlohovci konala svätá omša a modlitby za uzdravenie malého trojročného chlapčeka, ktorý mal ísť na vážnu operáciu srdca. Jeho mamina poprosila p. Leopolda, či by zaňho, ale i lekárov a celý priebeh operácie neodslúžil svätú omšu. Páter Leopold ju naplánoval v mimoriadnom termíne, mimo bežného harmonogramu svätých omší a po nej sa konali modlitby zaňho pred vystavenou sviatosťou oltárnou. Toto stretnutie bolo veľmi silné, plánovaná operácia dopadla veľmi dobre a keďže boli na toto stretnutie pozitívne ohlasy, p. Leopolda to inšpirovalo k tomu, aby sa takéto modlitby organizovali aj častejšie. Modlitby začali odvtedy bývať pravidelne, každý mesiac, ich súčasťou vždy bola modlitba chvál, adorácia, svätá omša s katechézou na určitú tému a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po roku sa sa z kapacitných i organizačných dôvodov presunuli modlitby do františkánskeho kláštora v Hlohovci. Páter Leopold na ne pozýval rôznych hostí – kazateľov, spovedníkov, hudobníkov, modlitebníkov, program tiež prešiel viac krát zmenami. V apríli 2013 stretnutia „presťahovali“ do Centra novej evanjelizácie v Beckove.

Prehľad jednotlivých MZU aj s kázňami

Otec a odpustenie

Svedectvá

Štefan – Nájdenie stratenej brašny

Eva – Dar viery

Jozef – Oslobodenie spolužiaka zo satanizmu

Nora – Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili

celý článok »

Otec ako priateľ

Svedectvá

Oľga – O uzdravení zo strachu zo šoférovania

Anna – O uzdravení

Daniel – Obraz počas adorácie

Mária – Daj a bude ti dané

Eva – Uzdravenie syna počas modlitby

Braňo – O zázračnom uzdravení oka

celý článok »

Otec a úcta

Svedectvá

Michal – O vzniku spoločenstva vo väznici

Mirka – V mene Pána zástupov môžeme urobiť čokoľvek

Braňo – Boh obnovuje úctu v rodinách

celý článok »

Otec, ktorý hovorí pravdu

Svedectvá

Mirka – odpustenie je štít, ktorý nás chráni

Štefan – zdieľanie z misií v Pakistane

Michal – všetko, o čo prosíte v modlitbe ste už dostali

Jakub – o zázračnom uzdravení organizmu po modlitbe

Braňo – svedectvá z konferencie o uzdravení vo Viedni

celý článok »

Život v plnosti

Svedectvá

Marta – Svedectvo o uzdravení z rakoviny

Eva – Boh dokáže všetko obrátiť na dobré

celý článok »

Otcova bezpodmienečná láska a prijatie

Svedectvá

Kristína – Svedectvo o Božej vernosti

Lenka – svedectvo o uzdravení otca a záchranou rodiny pred exekúciou

Patrik – svedectvo o uzdravení z rakoviny, zo závislosti na cigaretách a z cudzoložstva

celý článok »

Božie kraľovstvo je tu a ešte predsa nie

Svedectvá

Zuzana – svedectvo o dare života

Alena – svedectvo matky o vyslobodení dcéry z nemorálneho vzťahu

Jozef – svedectvo kňaza o uzdravení z depresie

Galéria

BECKOV-oktober-1.jpgBECKOV-oktober-2.jpgBECKOV-oktober-3.jpgBECKOV-oktober-4.jpgBECKOV-oktober-5.jpgBECKOV-oktober-9.jpgBECKOV-oktober-10.jpgBECKOV-oktober-11.jpgBECKOV-oktober-12.jpg

celý článok »

Príď kráľovstvo tvoje

Svedectvá

Svedectvo o Božej moci

Svedectvo o uzdravení z uzavretosti a samotárstva

Svedectvo o uzdravení z astmy

celý článok »