MZU - Spolu spoznávať srdce Otca

Otcova bezpodmienečná láska a prijatie

Svedectvá

Kristína – Svedectvo o Božej vernosti

Lenka – svedectvo o uzdravení otca a záchranou rodiny pred exekúciou

Patrik – svedectvo o uzdravení z rakoviny, zo závislosti na cigaretách a z cudzoložstva