Kresťan naplnený duchom

Svedectvá

Lulu – Z temnoty na svetlo alebo ako ma Boh zachránil

Marta – O záchrane bábätka

Tomáš zo Serede – O uzdravení zo závislosti na cigaretách

Galéria