…čas… (tretie prikázanie)

Svedectvá

Tomáš

Braňo