Božie kráľovstvo – privilégium hriešnikov

Svedectvá

Mária – Najväčším a jediným uzdravovateľom je pán Ježiš

Jaroslava – “Čo chceš aby som pre teba urobil? Choď tvoja viera ťa uzdravila!” – svedectvo o uzdravení štítnej žľazy a oslobodení z hnevu

Tibor – Ježiš uzdravuje aj malými krokmi a o sile žehnania

Daniela – Svedectvo o uzdravení ruky z aseptickej nekrózy kosti

o. Bruno – Ako Boh koná skrze svätých – o milostiach pompejskej novény…

Braňo – O evanjelizácii v “base” a o tom ako Boh konal na modlitbách za uzdravenie v BA

o. Kukla – O vzťahu charizmatikov k panne Márii

p. Leo – Keď máte svoje boľačky, dajte sa do služby iným a popri službe iným bude Boh uzdravovať aj vás…