MZU - prvé prikázanie

…Boh… (prvé prikázanie)

Slovo – Félix OFM

Svedectvá

Silvia

Eva

Zuzana

Tomáš