Seminár o praxi modlitieb za oslobodenie medzi spoločenstvami

Seminár o praxi modlitieb za oslobodenie medzi spoločenstvami

Od 21.9 do 23.9 2014 sa v Centre novej evanjelizácie uskutočnil seminár o modlitbách za oslobodenie, ktorého účastníkmi boli, kňazi, rehoľníci a zástupcovia laických spoločenstiev, ktoré v tejto oblasti slúžia a majú už niekoľkoročné skúsenosti. Vzácnym hosťom bol Mons. Peter Hocken, teológ a dôležitá postava katolíckej charizmatickej obnovy. Cieľom seminára bolo zjednotiť prax modlitieb za oslobodenie v spoločenstvách vychádzajúc a rešpektujúc dokumenty katolíckej Cirkvi dotýkajúce sa tejto témy.

P9220961.JPGP9220964.JPGP9220965.JPGP9220984.JPGP9220987.JPGP9220989.JPGP9220994.JPGP9220998.JPGP9220999.JPGP9221007.JPGP9221014.JPGP9221016.JPGP9221017.JPGP9231020.JPGP9231025.JPGP9231026.JPGP9231029.JPGP9231033.JPGP9231034.JPGP9231036.JPGP9231037.JPG