Miništranský tábor

Miništranský tábor

O čom vlastne je?
O tom čo “chalanov od kostola” naozaj baví, o spoločných chvíľach oddychu, vylomenín, budovania priateľstiev. O čase strávenom rozhovormi, nachádzaním pravých hodnôť….no najmä o poodhaľovaní zmyslu modlitby, svätej omše a trávenia času s Bohom.

Miništrantské tábory sa konajú každoročne, tento rok si bratia vybrali miesto svojho stretnutia v CNE Beckov. Prebúdzanie pri sv omši, deň prepletený liturgiou na posvätenie času. Prezreli si obec Beckov so všetkým čo ku nej patrí hrad, múzeum, príroda. Navštívili aj okolité mestá Trenčín, jemu súsediace pútnicke miesto Skalka, Piešťany a ku nim neodmysliteľne kúpalisko. Športové aktivity futbal, individuálne športy. Večery boli pri spoločnej opekačke, pri zlom počasí stolovanie vo vnútri kláštora. Miništranti vykonávali aj povinnosti spojené s kvalitou a pohodlím svojho pobytu 🙂 upratovanie, príprava jedál, ale aj zvelaďovanie priestorov CNE, to všetko v spolupráci s Františkánmi, ktorí im vytvárali základné podmienky a starostlivosť ako ich starší priatelia.

min-tabor.jpgministrantsky-tabor (1 of 8).jpgministrantsky-tabor (2 of 8).jpgministrantsky-tabor (3 of 8).jpgministrantsky-tabor (4 of 8).jpgministrantsky-tabor (5 of 8).jpgministrantsky-tabor (6 of 8).jpgministrantsky-tabor (7 of 8).jpg