Jesenná brigáda

V Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. sa tretia septembrová sobota roku 2017 niesla v pracovnom duchu. Konala sa totiž Jesenná brigáda. Po úvodnom rannom požehnaní pátrom Félixom, naši dobrovoľníci po celý deň usilovne pracovali na kopaní a naťahaní závlah v kvadrume, upratovaní a čistení priestorov centra i priľahlých hospodárskych budov. Hlad nám na obed zahnal skvelý guláš od nášho kuchára Mareka.

Vyslovujem veľké vďaka všetkým zúčastneným za to, že aj napriek nepriazni počasia, obetovali svoj čas aj námahu preto, aby sa toto Božie miesto stalo krajším a útulnejším pre každého, kto ku nám zavíta. Ďakujeme aj tým, ktorým sa tento raz nepodarilo prísť, ale spomenuli si na nás v modlitbe.

Nech Vám to všetkým náš nebeský Otec bohato odmení tam, kde najviac potrebujete!

Správna rada CNE JP2 a naši duchovní otcovia