Jarná brigáda

Milí priatelia,
ďakujeme, že sme mohli aj tento rok s Vami stráviť 1. mája v práci aj v modlitbe. Sme vďační, že ste nám obetovali svoj čas, úsilie a dary a spolu sme mohli prispieť k skrášleniu nášho CNE JP2.

Boh Vás žehnaj!