DOD

dod 2015

Po roku sme opäť otvorili dvere Centra novej evanjelizácie pre verejnosť!

Počas dňa sa konali prehliadky s výkladom o histórii kostola i bývalého kláštora a mohli ste sa dozvedieť aj niečo o vízii Centra, kam sa uberáme a o našich odvážnych (no veríme, že prorockých) snoch 🙂

Prehliadky sa začínali v kostole, kde sa návštevníci dozvedeli čosi o Menších bratoch františkánoch, ich zakladateľovi sv. Františkovi – že on sám bratov pozýval ku evanjelizácii, spomenulo sa niečo o histórii kostola a unikátnej kazateľnici (európskom unikáte 1. stupňa). Pokračovali do oratória, cez chórus (s organom z roku 1780) a napokon sme im dopriali ochutnať teplotný a výškový rozdiel od povaly s netopiermi (3000 ks – tvorí najväčšiu kolóniu v strednej Európe) až po pivnicu (kde bola príjemná chladnička v tomto horúcom dni). Nakoniec si mohli pozrieť kvadrum – rajskú záhradu (vo výstavbe) a neobišli sme ani krásnu štukovú výzdobu v refektári (jedálni)

dod-2015-1.jpgdod-2015-2.jpgdod-2015-12.jpgdod-2015-13.jpgdod-2015-14.jpgdod-2015-15.jpgdod-2015-16.jpgdod-2015-17.jpgdod-2015-18.jpgdod-2015-19.jpgdod-2015-20.jpgdod-2015-21.jpgdod-2015-22.jpgdod-2015-23.jpgdod-2015-24.jpgdod-2015-25.jpgdod-2015-26.jpgdod-2015-27.jpgdod-2015-28.jpgdod-2015-29.jpgdod-2015-30.jpgdod-2015-31.jpgdod-2015-33.jpgdod-2015-34.jpgdod-2015-35.jpgdod-2015-36.jpgdod-2015-37.jpgdod-2015-38.jpgdod-2015-39.jpgdod-2015-40.jpgdod-2015-41.jpgdod-2015-42.jpgdod-2015-43.jpgdod-2015-44.jpgdod-2015-45.jpgdod-2015-48.jpgdod-2015-49.jpgdod-2015-50.jpgdod-2015-51.jpgdod-2015-52.jpg

Na chodbách kláštora si tiež mohli prezrieť (a a zakúpiť) predajnú výstavu z tvorby členov spoločenstva Lachaj Roi a fotografickú dokumentáciu z akcií Centra. Nechýbal ani kútik s historickými fotografiami kláštora.

dod-2015-3.jpgdod-2015-4.jpgdod-2015-5.jpgdod-2015-6.jpgdod-2015-7.jpgdod-2015-8.jpgdod-2015-9.jpgdod-2015-10.jpgdod-2015-11.jpg

Medzi jednotlivými prehliadkami zneli v kostole lahodné tóny chválových piesní v podaní spol. Lachaj Roi a vážnej hudby Trnavského tria.

dod-2015-32.jpgdod-2015-53.jpgdod-2015-46.jpgdod-2015-47.jpg

Spoločne strávený deň sme ukončili otvorenými chválami a požehnaním o 21-vej hodine.

dod-2015-54.jpgdod-2015-55.jpgdod-2015-56.jpgdod-2015-57.jpgdod-2015-58.jpg

Ďakujeme za návštevu!