DOD

DOD 2014

V piatok ráno sme sa stretli v CNE v Beckove. Po spoločných raňajkách sme sa pustili do práce. Pomáhali všetci, od najmenšieho až po najvačšieho. V kvadrume a v záhrade sme pokosili trávu, vytrhali zelinu. Kostol a kláštor sme poupratovali, povysávali, umyli a prichystali na prehliadku.

DOD (1 of 49).jpgDOD (2 of 49).jpgDOD (3 of 49).jpgDOD (4 of 49).jpgDOD (5 of 49).jpgDOD (6 of 49).jpgDOD (7 of 49).jpgDOD (14 of 49).jpgDOD (8 of 49).jpgDOD (10 of 49).jpgDOD (11 of 49).jpgDOD (12 of 49).jpgDOD (13 of 49).jpgDOD (15 of 49).jpgDOD (9 of 49).jpgDOD (16 of 49).jpgDOD (26 of 49).jpgDOD (17 of 49).jpgDOD (18 of 49).jpgDOD (19 of 49).jpgDOD (20 of 49).jpgDOD (21 of 49).jpgDOD (22 of 49).jpg

O 11. sme otvorili dvere kostola a kláštora pre verejnosť.

DOD (23 of 49).jpgDOD (24 of 49).jpgDOD (27 of 49).jpg

Prehliadku sme začali v kostole, kde sme návštevníkov oboznámili s históriou kláštora a kostola.

DOD (28 of 49).jpgDOD (29 of 49).jpg

Cestou do oratória si mohli návštevníci pozrieť tvorbu Beáty Krasňanskej.

DOD (30 of 49).jpgDOD (31 of 49).jpg

Prehliadka pokračovala na poschodí, kde sme návštevníkom ukázali oratórium, chórus, izby bratov a dvor kláštora, ktorý v minulosti služil na hospodárske účely.

DOD (32 of 49).jpgDOD (33 of 49).jpgDOD (34 of 49).jpgDOD (35 of 49).jpgDOD (36 of 49).jpgDOD (37 of 49).jpgDOD (38 of 49).jpgDOD (39 of 49).jpgz-balkona.jpg

Pokračovali sme opäť na prízemí, kde bola prehliadka kvadrumu a refektára, kde čakalo na návštevníkov malé občerstvenie.

DOD (40 of 49).jpgDOD (41 of 49).jpgDOD (42 of 49).jpg

Poslednou časťou prehliadky boli fotky, kde sa návštevníci oboznámili s aktivitami centra za posledný rok.

Untitled_Panorama1.jpg DOD (43 of 49).jpgDOD (44 of 49).jpg

Počas prestávky medzi exkurziami boli pásma sprevádzané piesnami chvál.

DOD (45 of 49).jpgDOD (46 of 49).jpgDOD (47 of 49).jpg

Spoločný víkend sme zakončili raňajkami.

DOD (48 of 49).jpgDOD (49 of 49).jpg

Tešíme sa na Vás opäť o rok.