3. ročník benefičného plesu CNE Beckov

Milí priatelia, dňa 3. februára 2017 bolo pre nás cťou stráviť s Vami slávnostný večer na 3. ročníku benefičného plesu CNE Beckov. V tombole ste svojou štedrosťou prispeli na naše Centrum novej evanjelizácie úžasnými 1271,- eurami . Ďakujeme Vám za vašu účasť a podporu. Tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku nášho plesu.

S úctou a vďakou vaše CNE.