Jarná brigáda 2016

V sobotu 30.4. 2016, sme sa zišli v krásnom spoločenstva asi 50 mužov, žien a detí, aby sme si skrášlili priestory Centra novej evanjelizácie.

Bol to naozaj čas kedy sme tvrdo pracovali, ale i čerpali duchovnú silu v rozhovoroch, zdielaniach, či svedectvách priateľov pri práci. Keď sa človek pozrel okolo seba a vnímal radosť a spokojnosť v tvárach pracujúcich, napriek naozaj vysokému nasadenie a náročnosti práce, nedalo sa pochybovať o Ockovej prítomnosti medzi nami.

Chválime a ďakujeme Bohu za každého jedného prítomného i tých čo na nás mysleli v modlitbách a materiálnej pomoci. Tešíme sa na ďalší diel spoločnej brigády na tomto Božom diele, ktorým je naše CNE v Beckove.

Boh vás žehnaj

DSC04577 DSC04584 DSC04593 DSC04595 DSC04580 DSC04596 DSC04610 DSC04605 DSC04627 DSC04622 DSC04589 DSC04600