Františkánska komunita

V Centre novej evanjelizácie bývajú bratia františkáni, ktorí zabezpečujú duchovnú starostlivosť pre našich hostí. Osobné stretnutie si môžete dohodnúť i mimo oficiálne organizovaných kurzov.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovného rozhovoru, modlitby príhovoru.

Egit Branislav Golha OFM
Felix Mária Zdenko Žiška OFM
duchovný správca CNE a rektor kostola sv. Jozefa
Egit Branislav Golha OFM
Egid Branislav Golha OFM
správca farnosti Beckov, predstavený bratskej komunity
mail: aegidius4@gmail.com
tel: +421 915 116 406