Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beckov

Ohľadom vysluhovania sviatostí – predovšetkým sviatosti krstu, birmovania, manželstva, či prípravy detí na prvé Sväté prijímanie, ako aj pohrebov, prosím najprv oslovte farský úrad. Aj my františkáni vám radi poslúžime, ale vždy iba so súhlasom miestneho farského administrátora.

Aktuálny farský administrátor (2020 –     ): Vdp.František Mašek

Adresa: Beckov č.36, 916 38 Beckov – Slovensko

Mail: farnost.beckov@abu.sk