Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beckov

Beckov č.36, 916 38 Beckov – Slovakia, IČO: 34 072 284, DIČ: 2021738950, č. účtu SK32 0900 0000 0000 4169 3325

ThLic. Anton Milan Kračunovský, OFM