Duchovné obnovy

CNE chce byť miestom prehlbovania vášho vzťahu s Bohom. 

Útulná kaplnka sv. Jána Pavla II. na prvom poschodí, kostol sv. Jozefa so svojím oratóriom, malá prednášková miestnosť na prízemí, refektár, či dve spoločenské miestnosti pre prácu v skupinách, ako aj priestory átria, či obvodových záhrad (samozrejme za dobrého a teplého počasia) sú miestami, ktoré sa dajú využiť pri realizovaní vašich duchovných obnov.

Kontaktujte nás: cne.beckov@frantiskani.sk