Duchovné obnovy

CNE chce byť miestom prehlbovania vášho vzťahu s Bohom. Podľa vášho záujmu a našich možností radi pripravíme duchovnú obnovu „na mieru“ pre vašu skupinu, ktorou môžu byť napríklad rôzne spoločenstvá, školské triedy, birmovanci, snúbenci, manželia, či rodiny s deťmi, františkánski terciári, a seniori.

Útulná kaplnka sv. Jána Pavla II. na prvom poschodí, kostol sv. Jozefa so svojím oratóriom, malá prednášková miestnosť na prízemí, refektár, či dve spoločenské miestnosti pre prácu v skupinách, ako aj priestory átria, či obvodových záhrad (samozrejme za dobrého a teplého počasia) sú miestami, ktoré sa dajú využiť pri realizovaní vašich duchovných obnov.

Kontaktujte nás: cne.beckov@frantiskani.sk