Dotazník o vašom pohľade na nás bratov františkánov. Prosíme o vyplnenie!

V rámci synodálnej cesty Katolíckej Cirkvi, chce aj naša Rehoľa menších bratov Františkánov pôsobiaca na Slovensku, načúvať vanutiu Ducha Svätého a spolu s vami rozlišovať a prehodnocovať naše pôsobenie medzi vami.

Váš hlas a váš názor je pre nás veľmi dôležitý a môže nám napomôcť k vzájomnej reflexii a ešte k lepšiemu prežívaniu nášho zasvätenia. Preto by sme vás chceli poprosiť o túto malú službu lásky, o spätnú väzbu na naše pôsobenie medzi vami, ktorú môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka, ktorý sa vám otvorí po kliknutí na nasledujúci odkaz: Spoločné hľadanie a rozlišovanie.

Ďakujeme za vášu úprimne mienenú reflexiu vašej skúsenosti s bratmi.