2% dane CNE JP2

Priatelia, máte možnosť aj tento rok rozhodnúť o 2 percentách z vašich daní! Aj my sa uchádzame o túto vašu...

Pozvánka – Stretnutie s bratom Vavrincom

Milí priatelia pozývame vás na milé sviatočné povečerie v pondelok 15.8.2022 po sv.omši o 18:00 v CNE Beckov, kde sa...

Dotazník o vašom pohľade na nás bratov františkánov. Prosíme o vyplnenie!

V rámci synodálnej cesty Katolíckej Cirkvi, chce aj naša Rehoľa menších bratov Františkánov pôsobiaca na Slovensku, načúvať vanutiu Ducha Svätého...

Rozhovor s naším generálnym ministrom Massimom Fusarellim o aktuálnych témach

Prinášame vám zaujímavý rozhovor s naším hlavným predstaveným, ktorý vyšiel v španielskom katolíckom týždeníku Alfa a Omega, 3.februára 2022. Text...